struna tražilica

image shadow

drugi Faradayev zakon elektrolize

skraćeni oblik naziva
 
drugi Faradayev zakon
definicija
 

zakon koji tvrdi da se pri elektrolizi za različite tvari, za jednaku struju i u jednakome vremenu mase nataloženih tvari odnose kao omjeri molnih masa tvari i naboja koje nose ioni tvari

istovrijednice
 

engleski: second Faraday’s law of electrolysis

francuski: deuxième loi de Faraday de l'électrolyse

jednadžba
 
$m=\frac{MIt}{Fz}\; \; z=\frac{q}{e}$
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici