struna tražilica

image shadow

doktrina acte clair

(fre.)
definicija
 

doktrina priznata praksom Suda Europske unije prema kojoj nacionalni sud zadnje instance nije obvezan pokrenuti postupak za donošenje prethodne odluke ako je pravilno tumačenje prava Europske unije tako očito da ne ostavlja prostora nikakvoj razumnoj sumnji o načinu na koji treba odgovoriti na postavljeno pitanje te bi i sudovi drugih država članica i Sud Europske unije odlučili na isti način

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: teorija acte-clair

istovrijednice
 

engleski: acte clair doctrine

njemački: acte clair Doktrin

francuski: acte clair doctrine

napomena
 
Doktrina acte clair primjenjuje se samo na postupak za donošenje prethodne odluke o tumačenju prava EU-a, a ne na postupak o valjanosti.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije