struna tražilica

image shadow

dihidrogenarsenat

im. m. jd.
definicija
 

anion arsenske kiseline nastao disocijacijom u prvome stupnju

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: dihidrogentetraoksoarsenat(1‒), dihidrogentetraoksoarsenat(V)

istovrijednice
 

engleski: dihydrogenarsenate, dihydroxidodioxidoarsenate(1‒)

formula
 
\mathrm{H_{2}AsO{_{4}}^{-}}
razredba
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje