struna tražilica

image shadow

digitalni raster

definicija
 

računalni potprogram koji određuje grafičke elemente različitih uzoraka

istovrijednice
 

engleski: digital screen

njemački: Digitalraster

napomena
 
Rasterske točke mogu programiranjem poprimiti romboidan, kružan, linijski, kvadratičan i eliptičan oblik. Postoje posebni programi kojima se dobivaju zrnasti uzorci i rasteri za efekte. Dvije su osnovne vrste digitalnoga rastera. Prvi je amplitudno moduliran raster (AM), koji se danas najčešće upotrebljava u tisku, kod kojega je razmak između središta rasterskih točaka uvijek stalan, a dojam različitih polutonova postiže se promjenom veličine točaka. Drugi je frekvencijski moduliran raster (FM), koji obilježava stalna veličina rasterske točke, a dojam polutonova dobiva se različitom gustoćom točaka.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik