struna tražilica

image shadow

dekoracija

im. ž. jd.
definicija
 

arhitektonsko ili likovno obogaćivanje određenoga predmeta, prostorije ili građevine

istovrijednice
 

engleski: decoration

njemački: Dekoration

francuski: décoration

poveznica
 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=14310
napomena
 
Dekorira se kompozicijom elemenata koji u svakome stilskom razdoblju imaju različite oblike. U arhitekturi se kao vanjska dekoracija, osobito na pročeljima i portalima, primjenjuju stupovi, pilastri, arhivolti, zabatni trokuti, niše, arkade, balustrade i ostali građevni i plastični elementi. U unutrašnjosti građevine pod dekoracijom se razumijevaju svi arhitektonski, figuralni i ornamentalni ukrasi, koji se sastoje od kiparskih i slikarskih radova, mozaika, tapeta, sagova i različitih proizvoda umjetničkoga obrta.
razredba
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture