struna tražilica

image shadow

de Morganovi zakoni

definicija
 

zakoni u Booleovim algebrama koji u logici prvoga reda kažu da je negacija disjunkcije ekvivalentna konjunkciji negacija i negacija konjunkcije ekvivalentna disjunkciji negacija

istovrijednice
 

engleski: de Morgan laws

ruski: законы де Мо́ргана, правила де Мо́ргана

jednadžba
 
$$\neg (A\vee B) = \neg A \wedge \neg B$$
napomena
 
De Morganove zakone $\neg (A\vee B) = \neg A \wedge \neg B$ i $\neg A\vee \neg B = \neg (A\wedge B)$ u Booleovoj algebri skupova zapisujemo kao $(A\cup B)^c = A^c \cap B^c$ i $A^c \cup B^c = (A\cap B)^c$, pri čemu $A^c$ označuje komplement skupa $A$. Unija i presjek u općoj Booleovoj algebri zamijenjeni su najmanjom gornjom i najvećom donjom međom.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi