struna tražilica

image shadow

Coulombov zakon

definicija
 

zakon koji tvrdi da između dviju električno nabijenih čestica djeluje elektrostatska sila koja je razmjerna umnošku električnih naboja, a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti između čestica

istovrijednice
 

engleski: Coulomb’s law

francuski: loi de Coulomb

jednadžba
 
$F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$
napomena
 
Sila je odbojna ako su električni naboji jednakih predznaka, a privlačna ako su električni naboji suprotnih predznaka.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici