struna tražilica

image shadow

član obitelji

definicija
 

osoba koja je obuhvaćena odredbama o pravu na spajanje obitelji primarnoga korisnika kao nositelja prava na spajanje obitelji na temelju kojih ima određena prava kao što su pravo na boravište, zaposlenje i obrazovanje

istovrijednice
 

engleski: family member

njemački: Familienangehöriger

francuski: membre de la famille

poveznica
 
http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/HR/32004L0038-HR.doc
napomena
 
U Direktivi 2004/38/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u članku 2. nabraja se tko je član obitelji: (a) bračni drug; (b) partner s kojim građanin Unije ima registriranu istospolnu zajednicu na temelju zakonodavstva države članice, ako je po zakonodavstvu države članice domaćina registrirana istospolna zajednica izjednačena s bračnom zajednicom, te prema uvjetima utvrđenima u mjerodavnim zakonima države članice domaćina; (c) izravni potomci koji nisu navršili 21 godinu ili su uzdržavani članovi obitelji, kao i oni bračnoga druga ili partnera u smislu točke (b) ovoga članka; (d) izravni srodnici po precima u uzlaznoj liniji koji su uzdržavani članovi obitelji, kao i oni bračnoga druga ili partnera u smislu točke (b) ovoga članka.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije