struna tražilica

image shadow

citadela

im. n/a mn.
definicija
 

kula ili tvrđava unutar grada kao samodostatan i najutvrđeniji dio fortifikacijskoga sklopa u njegovu središtu ili na najteže osvojivoj poziciji

kontekst
 
Na prostranom platou [gradine u Ošanićima kod Stoca] otkriveni su čitavi areali s ostacima arhitekture od koje posebnu vrijednost imaju gradski bedemi rađeni u tehnici megalitskih blokova, te gradska dominanta i citadela sa svetištem (?) na svom završetku.
vrela
istovrijednice
 

engleski: citadel

njemački: Zitadelle

francuski: citadelle

talijanski: citadella

napomena
 
Premda je srednjovjekovnoga postanka, naziv citadela u stručnoj se literaturi redovito upotrebljava i za analogne fortifikacijske strukture iz ranijih ili kasnijih razdoblja (od pretpovijesti do početaka modernoga doba), a potječe od umanjenice talijanske riječi città (citadella, doslovce "gradić"), čime se ističe glavno obilježje citadele da je posrijedi svojevrstan grad u gradu.
razredba
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture