struna tražilica

image shadow

ciljna struktura

definicija
 

struktura u procesu konceptualizacije koja predstavlja elaboraciju konvencionalizirane jezične jedinice koja je licencira kao člana te iste kategorije

istovrijednice
 

engleski: target structure

njemački: Zielstruktur

francuski: structure cible

ruski: целевая структура

švedski: målstruktur

napomena
 
Kažemo li za nekoga da je klaun, taj je izraz ciljna struktura (simbolička jedinica koja se sastoji od fonološkoga i semantičkoga pola) koja se na konceptualnoj razini ovjerava ili licencira tako da se značenjska obilježja te osobe uspoređuju s prototipnim obilježjima klauna kao konvencionalizirane jezične jedinice te se na temelju njih ili nekih od njih ta osoba svrstava u kategoriju klaunova, odnosno kategorizira kao klaun. Tada kažemo da to novo značenje elaborira shematično konvencionalizirano značenje simboličke jedinice klaun kao jednu od njegovih varijanata. U tome je slučaju riječ o djelomičnome ovjeravanju jer se značenjska obilježja ciljne i ovjeravateljske strukture ne poklapaju u potpunosti. S druge strane, pokažemo li u cirkusu na klauna koji izvodi točku i kažemo za njega kako je jako smiješan klaun, riječ je o cjelovitome ovjeravanju.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)