struna tražilica

image shadow

ciklitoli

im. m. mn.
definicija
 

hidroksilirani cikloalkani koji imaju barem tri hidroksilne skupine vezane na različite ugljikove atome u prstenu

vrela
istovrijednice
 

engleski: cyclitols

razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja