struna tražilica

image shadow

ciklički ugljikovodici

definicija
 

ugljikovodici u kojima su ugljikovi atomi vezani tako da tvore jedan prsten ili više njih

istovrijednice
 

engleski: cyclic hydrocarbons

podređeni nazivi
 
cikloalkani, cikloalkeni, cikloalkini
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja