struna tražilica

image shadow

ciklički poluketali

definicija
 

poluketali koji nastaju unutarmolekulskom nukleofilnom adicijom hidroksilne skupine na karbonilnu skupinu ketona

istoznačnice
 

dopušteni naziv: ciklički hemiketali

istovrijednice
 

engleski: cyclic hemiketals

privitak
 
ciklički poluketali
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja