struna tražilica

image shadow

ciklički dio variograma

definicija
 

dio variograma nakon dosezanja praga u kojemu ostatak krivulje nastavlja oscilirati oko te vrijednosti

istovrijednice
 

engleski: cyclic part of variogram

napomena
 
Ciklički se dio često javlja na eksperimentalnim variogramima.
razredba
 

polje: matematika
grana: primijenjena matematika i matematičko modeliranje
projekt: Geomatematički rječnik