struna tražilica

image shadow

četverovalentni glagol

definicija
 

glagol koji ima četiri glagolske dopune

istovrijednice
 

engleski: tetravalent verb, quadrivalent verb

njemački: vierwertiges Verb

francuski: verbe quadrivalent

ruski: четырехвалентный глагол

švedski: fyrställigt verb

razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)