struna tražilica

image shadow

centripetalna sila

definicija
 

sila koja je usmjerena prema središtu zakrivljenosti staze i pri krivocrtnome gibanju čestici daje centripetalno ubrzanje

istovrijednice
 

engleski: centripetal force

francuski: force centripète

jednadžba
 
$\vec {F}_{\textrm {cp}}=m\vec{a}_{\textrm {cp}}$
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici