struna tražilica

image shadow

Cauchy-Riemannovi uvjeti

definicija
 

uvjeti na realni i imaginarni dio funkcije kompleksne varijable $f(z) = u(z) + i v(z)$ koji su, uz postojanje njihovih parcijalnih derivacija, ekvivalentni holomorfnosti funkcije $f$, a dani su formulama $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: Cauchy-Riemannove jednadžbe

istovrijednice
 

engleski: Cauchy-Riemann equations

razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi