struna tražilica

image shadow

Cantorov skup

definicija
 

podskup intervala $[0,1]$ koji preostaje kada se interval podijeli na tri jednaka podintervala, izbace sve točke iz srednjega podintervala, svaki od preostalih podintervala podijeli na tri, izbace sve točke iz srednjega od tih triju i tako nastavi beskonačno mnogo puta

istovrijednice
 

engleski: Cantor set

napomena
 
Cantorov skup sastoji se od svih decimalnih brojeva između 0 i 1 koji u zapisu u ternarnoj bazi imaju samo znamenke 0 i 2. Cantorov skup neprebrojivi je podskup skupa realnih brojeva i može se promatrati kao topološki potprostor. U topologiji se svaki skup homeomorfan Cantorovu skupu u toj topologiji također zove Cantorov skup ili Cantorov kontinuum.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi