struna tražilica

image shadow

čakavska jaka vokalnost

definicija
 

glasovna promjena koja označuje ostvaraj ə kao punoga samoglasnika u slabome položaju

istovrijednice
 

engleski: Čakavian heavy vocality

njemački: čakavische starke Vokalität

francuski: forte vocalité čakavienne

ruski: чакавская сильная вокальность

napomena
 
Riječ je o izrazito čakavskoj tendenciji, npr. ča, va, malin, zali. Jaka vokalnost ogleda se i u diftongizaciji (npr. piet, mietla, nous, luokva, bez nogie) te u ostvaraju slogotvornoga r kao ar (or) ili er (otparla, Velo bardo, Debeli rot, germilo).
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)