struna tražilica

image shadow

brodar

im. m. jd.
definicija
 

fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenoga pothvata

vrela
kontekst
 
Brodar je u našem pravu jedinstveni nositelj odgovornosti za obveze koje nastaju u vezi s plovidbom i iskorištavanjem brodova.
vrela
istovrijednice
 

engleski: ship operator, operator

njemački: Ausrüster

latinski: exercitor navis

francuski: armateur

talijanski: armatore, operatore marittimo

podređeni nazivi
 
brodar raspolagatelj
poveznica
 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313782.html
napomena
 
Pojam brodovlasnika kao nositelja prava vlasništva nad brodom valja razlikovati od pojma brodara kao nositelja brodarske djelatnosti. Pravo na posjed broda pribavlja brodaru faktičnu vlast u odnosu na brod. Kao nositelj pomorskoga pothvata brodar je jedinstveni nositelj odgovornosti za ugovorne i izvanugovorne obveze koje nastaju u vezi s plovidbom i iskorištavanjem broda u njegovu posjedu. Brodar je i nositelj odgovornosti za provedbu konkretno ugovorenoga plovidbenog posla. Naziv brodar valja razlikovati od naziva brodovlasnik jer je brodar posjednik broda i upotrebljava vlastite i unajmljene brodove, dok je brodovlasnik vlasnik broda i pri poslovanju uglavnom upotrebljava svoje brodove. Oba mogu biti nositelji plovidbenoga pothvata i prijevoznoga poduzetništva. Brodar je specifičan plovidbeno-pravni pojam. On je subjekt odnosa nastalih iz plovidbe u iskorištavanju broda. Za svojstvo brodara potrebna su dva konstitutivna elementa: 1. držanje broda (mogućnost faktičnoga raspolaganja brodom) i 2. nositeljstvo plovidbenoga pothvata (kada u vlastito ime preuzima obveze iz plovidbene djelatnosti i odgovara za tu djelatnost). Funkcija je brodara dvojaka: 1. nositelj plovidbenoga pothvata i 2. prijevozni poduzetnik.
razredba
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja