struna tražilica

image shadow

borani

im. m. mn.
definicija
 

neutralni borovi hidridi

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: borovodici

istovrijednice
 

engleski: boranes

napomena
 
Broj borovih atoma u molekuli boranâ označuje se odgovarajućim prefiksom (di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-, hepta- itd.) koji se dodaje osnovi boran, dok se broj vodikovih atoma prikazuje arapskom brojkom koja se stavlja u zagradu iza imena spoja. Spoj formule B2H6 stoga se naziva diboran(6), a spoj formule B6H10 heksaboran(10).
razredba
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje