struna tražilica

image shadow

boran

im. m. jd.
definicija
 

najjednostavniji neutralni borov hidrid

vrela
istovrijednice
 

engleski: borane

formula
 
\mathrm{BH_{3}}
napomena
 
Boran je izoliran jedino u plinovitoj fazi. Iznimno lako dimerizira te daje diboran(6) B2H6 (broj borovih atoma u molekuli borana označen je odgovarajućim prefiksom di- koji je dodan osnovi boran, a broj vodikovih atoma prikazan je arapskom brojkom u zagradi iza imena spoja).
privitak
 
boran
razredba
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje