struna tražilica

image shadow

bitumenizirani nosivo-habajući sloj

definicija
 

sloj načinjen od asfaltne mješavine najveće nazivne veličine zrna 16 ili 22 mm

vrela
kontekst
 
Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje se isključivo na cestama namijenjenim za lako ili vrlo lako prometno opterećenje.
vrela
istovrijednice
 

engleski: bituminous surfacing

njemački: bituminöse Decke

francuski: tapis hydrocarbone

kratice
 

hrvatska: BNHS

napomena
 
Asfaltna mješavina sastavljena je prema načelu najgušćega pakiranja zrna. Bitumenizirani nosivo-habajući sloj upotrebljava se za izvedbu jednoslojnih asfaltnih konstrukcija.
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: prometnice
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja