struna tražilica

image shadow

bioslični lijek

definicija
 

biološki lijek za koji je dokazana sličnost s odobrenim izvornim biološkim lijekom s obzirom na kakvoću, biološku aktivnost, sigurnost primjene i djelotvornost

vrela
istovrijednice
 

engleski: similar biological medicinal product, biosimilar

poveznica
 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/general/general_content_001832.jsp&mid=WC0b01ac0580bb8fda
napomena
 
S obzirom na složenu strukturu djelatne tvari i način proizvodnje bioloških lijekova nemoguće je proizvesti biološki lijek čija je struktura djelatne tvari potpuno identična onoj koju ima izvorni biološki lijek. Stoga se standardni pristup razvoju i odobravanju generičkih kemijskih lijekova, koji se temelji na dokazu bioekvivalencije lijeka s izvornim lijekom, ne može primijeniti u biosličnih lijekova, nego je u postupku razvoja i davanja odobrenja biosličnih lijekova potrebno dodatnim ispitivanjima potvrditi njihovu sličnost s izvornim lijekom.
razredba
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko farmakološko nazivlje