struna tražilica

image shadow

biološka antropologija

definicija
 

antropološka disciplina koja proučava ljudsku biološku varijabilnost u prostoru i vremenu

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: biologija čovjeka, bioantropologija, fizička antropologija

istovrijednice
 

engleski: biological anthropology, human biology, bioanthropology, physical anthropology

podređeni nazivi
 
ekologija čovjeka, auksologija čovjeka, populacijska genetika čovjeka, molekularna antropologija, biomedicinska antropologija, fiziološka antropologija, forenzička antropologija, antropologija prehrane
napomena
 
Proučavanje nastanka ljudske varijabilnosti u prostoru podrazumijeva studiju ekoloških čimbenika koji djeluju u određenoj ekološkoj niši, a proučavanje u vremenu podrazumijeva utjecaj evolucijskih čimbenika koji oblikuju ljudske populacije. Struktura ljudskih populacija proučava se holističkim pristupom kako bi se identificirali uzroci nastanka njihovih bioloških i sociokulturnih svojstava. U američkoj je tradiciji uobičajeni naziv za biološku antropologiju fizička antropologija.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Forenzično-kriminalističko nazivlje