struna tražilica

image shadow

bioekvivalencija lijekova

skraćeni oblik naziva
 
bioekvivalencija
definicija
 

podudarnost dvaju lijekova koji sadržavaju iste djelatne tvari u jednakoj količini i u jednakome obliku te čija je bioraspoloživost nakon primjene u jednakoj molarnoj dozi slična do te mjere da su njihova djelotvornost i sigurnost jednake

istovrijednice
 

engleski: bioequivalence

poveznica
 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500070039.pdf
napomena
 
Farmaceutskim ekvivalentima smatraju se lijekovi koji sadržavaju jednaku količinu iste djelatne tvari u jednakome farmaceutskom obliku koji odgovaraju jednakim ili usporedivim standardima. Farmaceutska ekvivalencija ne znači nužno bioekvivalenciju jer razlike u pomoćnim tvarima ili procesu proizvodnje mogu dovesti do bržega ili sporijega oslobađanja i/ili apsorpcije. Farmaceutskim alternativama smatraju se lijekovi koji sadržavaju različite soli, estere, etere, izomere, smjese izomera, komplekse ili derivate djelatne tvari ili koji se razlikuju u farmaceutskome obliku ili jačini.
razredba
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko farmakološko nazivlje