struna tražilica

image shadow

bilješke uz financijske izvještaje

skraćeni oblik naziva
 
bilješke
definicija
 

temeljni financijski izvještaj koji pojašnjava strukturu, vrijednost i obilježja najvažnijih pozicija u ostalim temeljnim financijskim izvještajima

vrela
istovrijednice
 

engleski: notes to financial statements, financial statements notes, footnotes to the financial statements

njemački: Anhang

slovenski: prilogo s pojasnili k izkazom

napomena
 
U bilješkama trebaju biti prikazane najznačajnije računovodstvene politike i procjene koje su bile upotrijebljene kod sastavljanja izvještaja, s posebnim osvrtom na način utvrđivanja vrijednosti pozicija odnosno pravila procjene, moguća odstupanja od računovodstvenih standarda s razlozima odstupanja i kvantifikacijom njihova učinka.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja