struna tražilica

image shadow

beta-hidroksiketon

definicija
 

produkt aldolne adicije u kojemu su ugljikov atom keto-skupine i ugljikov atom na kojemu je hidroksilna skupina odijeljeni drugim ugljikovim atomom

istoznačnice
 

dopušteni naziv: β-hidroksiketon

istovrijednice
 

engleski: beta-hydroxyketone, β-hydroxyketone

privitak
 
beta-hidroksiketon
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje