struna tražilica

image shadow

bentonim

im. m. jd.
definicija
 

ime objekta na morskome dnu

istovrijednice
 

engleski: bentonym, toponym of the seabed

francuski: béntonyme

ruski: бентоним

talijanski: bentonimo

češki: bentonymum

švedski: bentonym, namn på ett objekt på havsbottnen

napomena
 
Vladimir Skračić u svojoj je monografiji Toponomastička početnica. Osnovni pojmovi i metoda terenskih istraživanja (2011.) ponudio dobra nazivoslovna rješenja za denotate u podmorju i uz morsku obalu. Jedan je od njih i bentonim (< grč. benthos ʻmorska dubinaʼ) – naziv koji se odnosi na morsko dno (Skračić 2011: 128). Naziv zasad nije potvrđen u stranoj onomastičkoj literaturi.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)