struna tražilica

image shadow

baždarna čestica

definicija
 

elementarna čestica koja je posrednik osnovnoga međudjelovanja

istoznačnice
 

dopušteni naziv: kvant polja, posrednička čestica, prijenosnik međudjelovanja

istovrijednice
 

engleski: gauge particle

francuski: boson de jauge

podređeni nazivi
 
foton, gluon, graviton, W-bozon, Z-bozon
napomena
 
Baždarne čestice pripadaju bozonima.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici