struna tražilica

image shadow

balkanski jezični savez

definicija
 

jezični savez koji čine albanski, grčki, bugarski, makedonski, rumunjski, meglenorumunjski, arumunjski i srpski torlački dijalekti

vrela
istovrijednice
 

engleski: Balkan linguistic area, Balkan Sprachbund

njemački: Balkansprachbund

francuski: union linguistique balkanique, aire linguistique balkanique

ruski: балканский языковой союз

češki: jazykový svaz balkánský, balkánský jazykový svaz

razredba
 

polje: filologija
grana: poredbeno i historijsko jezikoslovlje
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)