struna tražilica

image shadow

azimutna projekcija

definicija
 

kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao pravci koji se sijeku u jednoj točki, pod kutovima jednakima odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao lukovi koncentričnih kružnica sa središtem u presjeku meridijana

istoznačnice
 

dopušteni naziv: horizontska projekcija

nepreporučeni naziv: azimutalna projekcija

istovrijednice
 

engleski: azimuthal projection, zenithal projection

njemački: Azimutalabbildung

francuski: projection azimutale

napomena
 
Perspektivna azimutna projekcija azimutna je projekcija kod koje se Zemlja smatra kuglom, a točke s plohe kugle projiciraju se prema zakonima linearne perspektive iz točke promatranja na projekcijsku ravninu. Ravnina projekcije okomita je na pravac koji spaja točku promatranja sa središtem kugle.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik