struna tražilica

image shadow

asturijen

im. m. jd.
definicija
 

mezolitička kultura sjeverne Španjolske, nazvana po španjolskoj regiji Asturiji, datirana između otprilike 9200 i 6500 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti za koju su karakteristična bunjišta školjaka

vrela
predloženi naziv (IHJJ)
 
asturijska kultura
istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: asturijenska kultura

istovrijednice
 

engleski: Asturian

napomena
 
Za asturijen su karakteristična teškonamjenska oruđa (heavy-duty tools), kakvo je i asturijenski grubi šiljak, te mali broj oruđa na odbojcima (grebala, strugala, udupci, nazupci, dubila i svrdla), a posebno malo pločica s hrptom (Straus 2008).
razredba
 

polje: arheologija
grana: prapovijesna arheologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba