struna tražilica

image shadow

arensburgijen

im. m. jd.
definicija
 

kasnopaleolitička kultura sjevernoeuropske nizine, nazvana prema dolini pokraj sela Ahrensburg u sjeveroistočnoj Njemačkoj, koja se pojavljuje približno od 11 000 do 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti i za koju su karakteristični šiljci s produžetkom

vrela
predloženi naziv (IHJJ)
 
arensburška kultura
istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: arensburgijenska kultura

istovrijednice
 

engleski: Ahrensburgian

razredba
 

polje: arheologija
grana: prapovijesna arheologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba