struna tražilica

image shadow

apsolutna nula

definicija
 

najniža vrijednost termodinamičke temperature moguća u prirodi

istovrijednice
 

engleski: absolute zero

jednadžba
 
$T=0\, \textup{K}\: \: t=-273,15\, ^{\circ} \textup{C}$
napomena
 
Ta je temperatura jednaka 0 K. Na toj bi se temperaturi, prema klasičnoj kinetičkoj teoriji plinova, kinetička energija čestice smanjila na nulu, što se u stvarnosti ne događa zbog kvantnomehaničkih zakonitosti.
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici