struna tražilica

image shadow

apoplektično venuće vinove loze

definicija
 

bolest vinove loze koja prouzročuje unutarnji trulež trsa, što dovodi do sušenja zaraženih biljaka

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: eska vinove loze

istovrijednice
 

engleski: esca disease of grapevine

njemački: Esca des Weines

latinski: Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium minimum, Fomitiporia mediterranea

francuski: esca de la vigne

napomena
 
Bolest je poznata u literaturi pod nazivom Mal d'Esca, a u nas je opisivana kao apoplektično venuće. Više je uzročnika koji sukcesivno naseljavaju provodne snopove, a to u završnoj fazi dovodi do nagloga venuća. Latinske istovrijednice označuju uzročnike, a rabe se: Phaeomoniella chlamydospora prema (W. Gams, Crous, M. J. Wingfield i Mugnai) Crousu i W. Gamsu, 2000, Phaeoacremonium minimum (Tulasne & C. Tulasne) prema D. Gramajeu, L. Mostertu i Crousu, a Fomitiporia mediterranea prema M. Fischeru, 2002. Sinonimi su Phaeoacremonium chlamydosporum prema W. Gamsu, Crousu, M. J. Wingfieldu i Mugnaiju i Togninia minima prema (Tulasne & C. Tulasne) Berleseu.
privitak
 
apoplektično venuće vinove loze
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini