struna tražilica

image shadow

aparatura za sušenje prema Abderhaldenu

definicija
 

laboratorijski stakleni pribor u kojemu se kemijske tvari suše zagrijavanjem u vakuumu

istoznačnice
 

dopušteni naziv: Abderhaldenov pištolj za sušenje, pištolj za sušenje

istovrijednice
 

engleski: Abderhalden drying apparatus, Abderhalden’s drying pistol, drying pistol

njemački: Vakuumtrockungsapparat nach Abderhalden, Trockenpistole

napomena
 
Aparatura za sušenje prema Abderhaldenu upotrebljava se kada sušenje u sušioniku nije dovoljno učinkovito. Aparatura se sastoji od okrugle tikvice i povratnoga hladila. U okrugloj je tikvici otapalo dovoljno visokoga vrelišta za otparavanje tragova vode, zaostalih otapala ili hlapljivih onečišćenja. Okrugla tikvica i hladilo međusobno su spojeni posebno konstruiranim šupljim spojnikom u koji usjeda zatvorena cijev u koju se stavlja uzorak koji se suši. Zatvorena cijev na drugome kraju ima dva kraka od kojih je donji spojen na tikvicu u kojoj je sredstvo za sušenje, a gornji je spojen na izvor vakuuma (zajedno gledajući sliče pištolju). Zagrijavanjem otapala u okrugloj tikvici do vrelišta ono se uparava i zagrijava cijev s uzorkom.
privitak
 
aparatura za sušenje prema Abderhaldenu
razredba
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje