struna tražilica

image shadow

aparatura za sublimaciju

definicija
 

valjkasti laboratorijski stakleni pribor zaobljenoga dna u koji je umetnuta i konusnim spojem učvršćena kapa s izvodom za ulaz medija za hlađenje koji dopire gotovo do dna i izvoda za izlaz medija za hlađenje na samoj kapi, a cijeli je dio aparature umetnut i konusnim spojem spojen u vanjski valjkasti dio s izvodom za vakuum

istovrijednice
 

engleski: sublimation apparatus

napomena
 
Aparatura za sublimaciju primjenjuje se pri sublimaciji u kojoj se čvrsti uzorak koji sublimira stavlja na dno vanjskoga cilindra, a kroz unutarnji cilindar aparature struji medij za hlađenje. Zagrijavanjem vanjskoga cilindra uzorak u njemu isparava i sublimira na vanjskoj površini unutarnjega cilindra.
privitak
 
aparatura za sublimaciju
razredba
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje