struna tražilica

image shadow

antisimetrična matrica

definicija
 

kvadratna matrica $A$ za koju vrijedi $A^T=-A$, pri čemu je $A^T$ transponirana matrica od $A$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: kososimetrična matrica

istovrijednice
 

engleski: skewsymmetric matrix

francuski: matrice antisymétrique

ruski: кососимметричная матрица, кососимметрическая матрица

suprotnica
 
simetrična matrica
napomena
 
Drugim riječima, matrica $(a^i_j)_{i,j=1,\ldots,n}$ antisimetrična je ako je $a^i_j = - a^j_i$ za svaki $i$ i svaki $j$. Simetrična matrica intuitivno je suprotan pojam u smislu da je drugi predznak u uvjetu, no pojam nije komplementaran (nesimetrična kvadratna matrica nije nužno antisimetrična, a nulmatrica je i simetrična i antisimetrična). Svaka se kvadratna matrica može, na jedinstveni način, napisati i kao zbroj simetrične i antisimetrične matrice.
razredba
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi