struna tražilica

image shadow

anorganski polimer

definicija
 

polimer koji u svojim jedinicama koje se opetuju ne sadržava ugljik

vrela
istovrijednice
 

engleski: inorganic polymer

njemački: anorganisches Polymer

francuski: polymère inorganique

napomena
 
Jedan je od najpoznatijih anorganskih polimera silikonski kaučuk, primjerice poli(dimetilsiloksan), čije se opetovane jedinice temelje na siliciju i kisiku.
razredba
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački