struna tražilica

image shadow

angularna vijuga

definicija
 

dio moždane kore na spoju tjemenoga, sljepoočnoga i zatiljnoga režnja koji asocijativno povezuje jezične, slušne i vizualne obavijesti

vrela
kontekst
 
Područje tzv. multisenzorne asocijativne memorije nalazi se na tromeđi temporalnog, parijetalnog i okcipitalnog korteksa, što odgovara području angularnog girusa (polje 39 prema Brodmanu), i integrira sve asocijativno obrađene senzorne obavijesti te ih šalje u opći asocijativni korteks gdje se pohranjuju u memoriju općih asocijativnih područja temporalnog režnja i parahipokampusa.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: angularni girus

istovrijednice
 

engleski: angular gyrus

latinski: gyrus angularis

napomena
 
Fokusirano oštećenje angularne vijuge rezultira aleksijom, tj. gubitkom sposobnosti čitanja.
razredba
 

polje: biologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)