struna tražilica

image shadow

analiza okvira

definicija
 

metodološki pristup proučavanju načina na koje interpretacijski okviri oblikuju društveno međudjelovanje

vrela
kontekst
 
Pojam "društvenih okvira" (cadres sociaux) što ga je uveo Halbwachs gotovo začuđujuće podsjeća na teoriju "analize okvira" E. Goffmana koja istražuje društveno predodređenu strukturu tj. "organizaciju" svakodnevnih iskustava. Halbwachs daje "analizu okvira" pamćenja - analogno Goffmanovoj analizi okvira iskustva - i to čak koristeći istu terminologiju: Halbwachsovi cadres koji konstituiraju i stabiliziraju sjećanje odgovaraju Goffmanovim frames koji organiziraju svakodnevna iskustva.
vrela
istovrijednice
 

engleski: frame analysis

napomena
 
Naziv je u društvene znanosti uveo Erving Goffman 1974. u knjizi Frame analysis: An essay on the organization of experience. Društveno je međudjelovanje za Goffmana poput igre koja se, jednom kad su njezina pravila generirana i prihvaćena, prema njima odvija. U analizi Goffman počinje od pojma primarnoga okvira (primary framework) koji obuhvaća percepciju fizičke stvarnosti, ideju kauzalnosti i krajnje granice kulture. Nakon toga analizira kako se na njega primjenjuju različiti interpretacijski ključevi (keys) kojima se određene aktivnosti osmišljavaju, proces kojim ti ključevi podliježu ponovnomu kodiranju (rekeying) te kako proces kodiranja omogućuje predstave, obmane, iskorištavanja, zablude ili "razbijanja" okvira.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji