struna tražilica

image shadow

analiza diskursa

definicija
 

proučavanje gramatičke i sadržajne strukture diskursa u skladu s jezičnim zakonitostima jezika unutar kojega se diskurs ostvaruje

istoznačnice
 

dopušteni naziv: diskursna analiza, raščlamba diskursa

nepreporučeni naziv: diskurzivna analiza

istovrijednice
 

engleski: discourse analysis

njemački: Diskursanalyse

francuski: analyse du discours

ruski: дискурс-анализ, анализ дискурса

kratice
 

engleska: DA

napomena
 
Analizom diskursa postupci raščlanjivanja rečenične strukture primjenjuju se na jezične jedinice veće od rečenice. Naziv analiza diskursa potječe iz engleske literature, a u njemačkoj i nizozemskoj literaturi odgovara nazivu tekstna lingvistika.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)