struna tražilica

image shadow

amper

im. m. jd.
definicija
 

osnovna jedinica sustava SI za električnu struju

istovrijednice
 
simbol
 
$\textrm{A}$
jednadžba
 
$e=1,602176634\times 10^{-19}\,\textrm{A}\,{\textrm{s}}$
formula
 
$1\,\textrm{A}=(e\,{\Delta\nu_{\textrm{Cs}}})\times678968681,7$
napomena
 
Deklaracijom Opće konferencije za utege i mjere (CGPM), koja je donesena 16. studenog 2018., a primjenjuje se od 20. svibnja 2019., amper se definira tako da se uzme da je fiksna numerička vrijednost elementarnog naboja e jednaka 1,602176634·10−19 kad je izražena u jedinici C koja je jednaka A⋅s, gdje je sekunda definirana s pomoću ΔνCs. Time prestaje vrijesiti definicija iz 1948. godine, kojom je amper bio definiran kao struja koja teče dvama paralelnim, beskonačno dugačkim i ravnim vodičima zanemarivoga presjeka u vakuumu koji su međusobno udaljeni jedan metar, a među vodičima djeluje sila od 2·10-7 N po metru duljine.
razredba
 

polje: interdisciplinarne tehničke znanosti
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici