struna tražilica

image shadow

ambalažni otpad

definicija
 

svaka ambalaža ili ambalažni materijal obuhvaćen definicijom o otpadu u Smjernici 75/442/EEC, bez proizvodnih ostataka [Smjernica 94/62/EC]

vrela
istovrijednice
 

engleski: packaging waste

njemački: Verpackungsabfall

francuski: déchet d‘emballage

napomena
 
Ambalaža ili ambalažni materijal koji više nije u komercijalnom ciklusu ili izvan uporabnog lanca. Takav materijal nadalje može biti predmet oporabe ili može biti konačno odložen. Bilo koji sastojak ili predmet u kategoriji navedenoj u dodatku I. koji posjednik odbacuje ili namjerava ili mora odbaciti. Povjerenstvo, koje djeluje u skladu s postupkom navedenim u članku 18, načinit će, ne kasnije od 1. travnja 1993. godine, prijedlog popisa otpada koji pripada kategorijama navedenih u dodatku I. Taj će popis biti povremeno objavljivan te, ako bude potrebno, nadopunjavan na isti način [Smjernica 75/442/EEC]. Dodatak I.: Vrste otpada: Q1 Proizvodni ili upotrijebljeni ostaci, koji nisu posebno navedeni u nastavku; Q2 Proizvodi bez specifikacije; Q3 Proizvodi kojima je istekao rok valjanosti; Q4 Materijali proliveni, izgubljeni ili koji su prošli druge nezgode, uključujući bilo koji materijal, opremu itd. onečišćenu kao posljedica nezgode; Q5 Onečišćeni ili zaprljani materijali kao posljedica planiranoga djelovanja (npr. ostaci pri čišćenju, ambalažni materijal, spremnici i dr.); Q6 neupotrebljivi dijelovi (npr. istrošene baterije, istrošeni katalizatori i dr.); Q7 Sastojci koji više ne zadovoljavaju funkciju (npr. onečišćene kiseline, onečišćena otapala, istrošene soli za toplinsku obradbu i dr.); Q8 Ostaci iz industrijskih procesa (npr. šljaka i dr.); Q9 Ostaci iz procesa koji potpomažu onečišćenje (npr. ostaci ribanja, prašina iz vrećastih filtara, istrošeni filtri i dr.); Q10 Ostaci pri mehaničkoj i završnoj obradbi (npr. strugotine i dr.); Q11 Ostaci pri odvajanju i preradbi sirovina (npr. ostaci iz rudnika, ostaci s naftonosnih polja i dr.); Q12 Nečisti materijali (npr. ulja onečišćena PCB-om i dr.); Q13 Bilo koji materijal, sastojak ili proizvod čija je upotreba zakonski zabranjena; Q14 Proizvodi za koje posjednik ne vidi daljnju primjenu (npr. poljoprivredni, kućni, uredski, javni i trgovački ostaci i dr.); Q15 Onečišćeni materijali, sastojci ili proizvodi proizašli iz radova na zaštiti zemlje; Q16 Bilo koji materijal, sastojak ili proizvod koji nije obuhvaćen prethodnim kategorijama.
razredba
 

polje: terminološke norme
projekt: Hrvatske norme (Hrvatski zavod za norme)