struna tražilica

image shadow

alvaresovski model gramatičkoga opisa

definicija
 

opis jezičnoga sadržaja u gramatikama koje su pisane prema gramatici latinskoga jezika De institutione grammatica libri tres iz 1572. portugalskoga gramatičara Manuela Álvaresa

istovrijednice
 

engleski: grammar model by Álvarez

njemački: Grammatikmodell nach Álvarez

francuski: modèle de la grammaire d' E. Alvarez

ruski: модель грамматического описания Альвареса

napomena
 
Álvaresova je gramatika ubrzo nakon objavljivanja određena kao obvezatni udžbenik za sve isusovačke škole te je doživjela više od 400 različitih izdanja. Prema njezinu modelu pisane su gramatike u mnogim zemljama, tako i kod nas u dopreporodnome razdoblju hrvatskoga jezika. Primjerice, imala je važan utjecaj već na prvu hrvatsku gramatiku Institutionum linguae Illyricae libri duo (1604.) Bartola Kašića, uz gramatiku Alda Manucija iz 1501. (Institutiones grammaticae).
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)