struna tražilica

image shadow

alpska kronologija ledenoga doba

definicija
 

kronologija pleistocenskih ledenih doba srednje Europe načinjena na temelju fluvioglacijalnih terasa pritoka Dunava

istovrijednice
 

engleski: Alpine Glacial Chronology

podređeni nazivi
 
glacijal Günz, glacijal Mindel, glacijal Riss, glacijal Würm, interglacijal Günz/Mindel, interglacijal Mindel/Riss, interglacijal Riss/Würm
napomena
 
Podjelu su načinili Albrecht Penck i Eduard Brückner 1909. Izdvojili su četiri glacijalne faze: Günz, Mindel, Riss, Würm. Između njih tri su interglacijala nazvana prema prethodnom i sljedećem glacijalu (Günz-Mindel, Mindel-Riss, Riss-Würm). Danas je u uporabi podjela načinjena prema analizi izotopa kisika po kojoj je ustanovljeno mnogo više izmjena hladnih i toplijih razdoblja.
razredba
 

polje: geologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba