struna tražilica

image shadow

alohtoni materijal

definicija
 

organski materijal koji dospijeva u vodu i služi kao hrana vodenim organizmima

vrela
istovrijednice
 

engleski: allochthonous material

napomena
 
Alohtoni su materijali lišće, dijelovi drveća, životinjski ostatci i sl.
razredba
 

polje: biologija
grana: opća biologija
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje