struna tražilica

image shadow

algebarska funkcija

definicija
 

funkcija koja zadovoljava algebarsku jednadžbu čiji su koeficijenti u obliku polinoma

istovrijednice
 

engleski: algebraic function

suprotnica
 
transcendentna funkcija
formula
 
$$p_0(x)+p_1(x)f(x)+p_2(x)f^2(x)+\dots +p_n(x)f^n(x)=0$$
napomena
 
Pojam algebarske funkcije analogan je pojmu algebarskoga broja. U pravilu se misli na realnu ili kompleksnu funkciju jedne varijable. Ako su koeficijenti algebarske jednadžbe polinomi više varijabla, onda je riječ o algebarskim funkcijama više varijabla i ti se pojmovi prirodno definiraju u jeziku algebarske geometrije.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi