struna tražilica

image shadow

akuzativna dopuna

definicija
 

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu izravnoga objekta

vrela
kontekst
 
Akuzativno obilježene imenice ili imenske skupine nisu uvijek akuzativne dopune, nego mogu pripadati nekoj vrsti priložne dopune.
vrela
istovrijednice
 

engleski: accusative complement

njemački: Akkusativergänzung

francuski: complément au cas accusatif, complément à l'accusatif, complément accusatif

ruski: дополнение в винительном

švedski: ackusativkomplement

napomena
 
Akuzativna dopuna obuhvaća i imenske skupine u genitivu koje su na mjestu objekta (negacijske i dijelne genitive) jer se smatraju morfološkim ostvarenjem akuzativne dopune.
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)